Achtergrond informatie


De spreker Marion van Hellemond vertelt: "Bij een vorige aanbesteding had de gemeente Tilburg het parkeren on-street en het parkeren off- street als twee afzonderlijke percelen op de markt gezet. Ondanks dat beide percelen gewonnen werden door dezelfde leverancier waren het 2 losse contracten met afzonderlijke sturingsmechanismen. “We misten de integraliteit en we stuurden vanuit de operatie en niet vanuit de impact en zeker niet vanuit onze beleidsdoelen.”


Integrale benadering parkeerbeleid
Tilburg is een regiegemeente en wilde samen met de partner uitvoering geven aan het beleid. Men wilde redeneren vanuit de doelen en sturen op de resultaten. “Hoe ‘parkeren’ verder ingevuld zou moeten worden wilden we aan de markt overlaten. Immers zij weten meer van parkeren dan wij. Zij zijn de expert. We moeten erop vertrouwen dat de markt precies weet hoe ze deze resultaten kunnen realiseren zodat wij invulling kunnen geven aan onze doelstelling.”


Ter illustratie
“Vervolgens hebben we het speelveld bepaald door het meegeven van randvoorwaarden waaraan de inschrijver tenminste moest voldoen ten aanzien van de dienstverlening bestaande uit kwaliteitseisen en kpi's. Daarna hebben we uitgangspunten geformuleerd. Dit zijn kwaliteitswensen waaraan tenminste moet worden voldaan tenzij de inschrijver met een beter plan kan komen die tot een beter resultaat kan leiden. Dit alles binnen een vooraf vastgesteld plafondbedrag. Het moet immers ook betaalbaar blijven en de villa met de gouden kranen is niet het beeld wat we als overheid willen uitstralen. De sky is niet de limit het plafondbedrag wel. We waren dus op zoek naar een partner die voor een vooraf vastgesteld plafondbedrag, binnen het voorgeschreven speelveld het beste in staat in om onze doelen te realiseren. Onze doelen waren de lat waartegen we inschrijving afzette. Het was dus voor inschrijvers mogelijk om vanuit een integrale manier met oplossingen te komen waarin het hoe niet voorgeschreven werd (in tegenstelling tot een traditionele aanbesteding). Zo werden de inschrijvingen ook beoordeeld: WAT gaan ze doen om onze doelen te bereiken. De HOE vraag werd pas later door de gegunde partij in de concretiseringfase uitgewerkt. Er werd natuurlijk scherp gekeken of alles binnen de vastgestelde kaders bleef en dat ook de HOE bleef aansluiten met hetgeen ze hadden opgeschreven WAT ze gingen doen. Het was een spannend proces om deze aanbesteding op deze manier aan te vliegen. Deze aanbestedingsvorm is Best Value Procurement en was nog niet erg bekend binnen de parkeerwereld. We zijn dan ook begonnen met een informatiebijeenkomst. Om goede inschrijving te krijgen is het belangrijk om vooraf de verwachtingen te managen.”


Leg vertrouwen bij de markt
“We hebben uiteindelijk de aanbesteding succesvol doorlopen en de nieuwe overeenkomst is inmiddels ingegaan. We vinden het leuk om over onze ervaringen te komen vertellen en we hopen ook andere aanbestedende diensten te kunnen inspireren door vertrouwen bij de markt neer te leggen. Bij ons hebben ze laten zien dat de markt in staat is om op een dergelijke aanbesteding goed in te schrijven. Dus schoenmaker, blijf bij je leest! Ambtenaren zijn goed in het maken van beleid en weten wat ze willen, de markt weet waar ze voor staan. In dit geval is parkeren hun bestaansrecht dus moeten ze als geen ander weten hoe je dit het meest effectief en efficiënt kunt uitvoeren tegen een eerlijke prijs voor de leverancier en een betaalbare dienstverlening die recht doet aan de doelstelling voor de aanbestedende dienst. Win Win dus!”